PM

Vi ber tävlande, tränare och ledare läsa igenom mästerskapets PM - obs uppdaterat 150218.

Klicka här för att se hur arenan dukas för mästerskapet.

 

OBS - alla tränare och ledare från mästerskapets medverkande klubbar erhåller ett ackrediterings­kort som ska bäras väl synligt.

Beställning av ackrediteringskort ska ske klubbvis och skickas till ism@08fri.se i samband med anmälan av tävlande och ska innehålla namn och funktion.

Medverkande klubbar erbjuds kvittera ut max lika många ackrediteringskort som antal anmälda tävlande + 1 (SFIF/TäK) och utdelning sker klubbvis i arenan vid informationen.

Ackrediteringskortet ger tillträde till arenan och dess avgränsade områden för mästerskapets deltagare - omklädning, klubbfys, uppvärmning, aktiva/tränare/ledares sittplatsläktare och ståplatsläktare.

I mån av plats - sålda biljetter - ger kortet även tillträde till arenans publika sittplatser.

 

Grupper:

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se