Anmälan

Anmälan

Senast 29 juli via Friidrottsanmälan.

Startlistor presenteras i direkt anslutning till anmälan.

Avgift

100 kr. per grenstart. OBS! Alla startavgifter faktureras i efterhand.

Grupper: