Ändrat tidsprogram!

Efter några kloka synpunkter så flyttar vi M22 200m försök till klockan 18:05 och F19 200m försök till 18:35 på lördag!