Litet förtydligande i PM om 200 meter

På 200 meter löps försök på försökstid oavsett om semifinal utgår eller ej.

K22 stav senarelagd, ny starttid 14:55

Stavhoppet i K22, startar något senare, ny tid blir 14:55 (fredag).

Torsdag kväll

oBS!

Angående träning på torsdag så är den från 18.00 då annan friidrottsförening bokat mellan 16.00-18.00. Beklagar om det stör er uppladdning. Övriga fria ytor utomhus, vid sidan av huvudarenan, går givetvis att använda.

Föreningskuvert med nummerlappar lämnas dock ut på huvudläktaren.

 

Ny version av tidsprogram uppe

Nu ligger en ny version av tidsprogrammet upp med ändringarna i nyheten nedan. Det senaste tidsprogrammet har veriosndatum 150816 uppe i i vänstra hörnet och du finner det här: http://smfriidrott.com/sites/default/files/groupfiles/tidsprogver150816.pdf

Justerat tidsprogram

Höjd K22, M22 lördag borttaget. Söndag gäller och efter önskemål så är start framflyttad en timma.

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se