Ny version av tidsprogram uppe

Nu ligger en ny version av tidsprogrammet upp med ändringarna i nyheten nedan. Det senaste tidsprogrammet har veriosndatum 150816 uppe i i vänstra hörnet och du finner det här: http://smfriidrott.com/sites/default/files/groupfiles/tidsprogver150816.pdf

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se