PM

PM JSM 2015

Fredriksskans ip Kalmar 21-23 augusti 2015. Arenan ligger i centrum av Kalmar och parkering finns, kommunal, 200m från arenan.

NUMMERLAPPAR

Tider och plats för uthämtning av föreningskuvert med nummerlappar.

Torsdag 20/8 16.00–20.00.  Fredag 21/8 10.00–19.00.  Lördag 22/8 8.30–17.00. Söndag 23/8 9.00 och fram till tävlingarnas slut. Föreningskuverten hämtas av ledare mitt på huvudläktaren.

EFTERANMÄLAN

Efteranmälan kostar 350 kr/gren och tas emot fram till onsdagen den 19 augusti via mail till kalmarsk@hotmail.com. Senare efteranmälan kan göras fram till en timme före start, för stavhopp 90 minuter före start.

Anmälan på plats görs i tävlingssekretariatet.

Observera att efteranmälan kan nekas om det förändrar antalet vilket innebär att man måste lägga in t ex semifinaler i löpningar (när det inte redan finns i tidsprogrammet) eller om det måste läggas till kval i teknikgrenar. Vilka grenar som är spärrade för efteranmälan uppdateras kontinuerligt på hemsidan – www.smfriidrott.com. Länk JSM.

Möjlighet finns att sätta upp sig på reservlista, först till kvarn gäller. Detta görs via mail till kalmarsk@hotmail.com

AVPRICKNING

Deltagare skall personligen med sin namnteckning, förnamn och efternamn bekräfta deltagande senast 60 min före grenstart (stavhopp 90 min). Ange önskad planka vid tresteg.

Sker ofullständig avprickning eller avprickning via ombud kan den aktive nekas start.

Avprickningslistor finns i läktargång på huvudläktaren.

KASTREDSKAP

Egna redskap skall lämnas in till tekniska ledaren senast 2 timmar före grenstart. Inlämnade redskap återfås hos tekniska ledaren efter avslutad tävling för den aktive. Kan alltså ske efter kval eller final.

OMKLÄDNING

Omklädningsrum och duschar finns i direkt anslutning bakom och under huvudläktaren.

MAT/DRYCK

Inne på arenan finns korv, toast, dricka, kaffe, sportdryck, fikabröd, glass och godis. Glutenfria och laktosfria alternativ kommer att finnas som luncher.

UPPVÄRMNING

Område för uppvärmning finns på Fredriksskansområdet. Inomhus finns löparbanor, 80 m samt för längd.

TÄVLINGSARENAN

På torsdagskvällen är Fredriksskans öppen för de som vill röra på sig.

CALLING

Upprop sker vid särskild angiven plats under norra läktaren, inomhushallen. Kontroll sker av medhavd väska, tävlingsdräkt, spikskor, reklam och nummerlapp. Upprop före respektive start:

Löpningar 30 minuter

Teknikgrenar: 40 minuter

Stav: 75 minuter

INMARSCH

Inmarsch sker 15 min efter upprop.

LÖPNINGSOMGÅNGAR

Vidarekvalificering i löpgrenarna sker enligt de fastställda scheman som återfinns på http://www.friidrott.se/tavling/bestamm/smkvalsystem.aspx.

KVALTÄVLINGAR

I teknikgrenarna avgörs kvaltävling vid minst 17 avprickade deltagare. Final nås vid klarad kvalgräns eller ned till tolfte plats om resultatet underskrider kvalgränsen. Seedning sker vid två eller flera försökslopp. Heatindelning anslås vid avprickningslistorna.

HÖJNINGSSCHEMA

M22

Höjd

189-195-199-203-206-209 + 2 cm

Stav

445-459-473-482-491-497-503 + 5 cm

P19

Höjd

179-185-191-195-199-202-205 + 2 cm

Stav

358-379-400-414-428-437-446-452-458 + 5 cm

P17

Höjd

175-181-185-189-192-195 + 2 cm

Stav

333-354-375-389-403-412-421-427-433 + 5 cm

K22

Höjd

157-163-167-171-174-177 + 2 cm

Stav

314-328-342-351-360-366-372 + 5 cm

F19

Höjd

150-156-162-166-170-173-176 + 2 cm

Stav

276-297-318-332-346-355-364-370-376 + 5 cm

F17

Höjd

149-155-161-165-169-172-175 + 2 cm

Stav

232-253-274-288-302-311-320-326-332 + 5 cm

KVALGRÄNSER

P 19 Längdkval 6.50                

P 17 Längdkval 6.35                                               

F 19 Längdkval 5.60                

F 17 Längdkval 5.40

OMGÅNGAR

Om försöksomgång i löpgren stryks påbörjas grenen vid nästa omgångs (semifinal/final) starttid.OBS! Gäller ej 200 meter, där går försök på försökstid oavsett om semifinalen stryks eller ej.

UTMARSCH och PRISUTDELNING

Aktiva får lämna tävlingsområdet efter personligen avslutad tävling samt efter att ha meddelat grenledare avsikten att lämna. De tre medaljörerna följer med grenledare till prisutdelning. I löpgrenar följer de tre medaljörerna med löpledare till prisutdelning. Tider och placering kommer att meddelas kort tid efter målgång så vänligen stanna kvar i målområde för hämtning till prisutdelning. Vid prisutdelning skall den aktive bära tävlingsdräkt eller föreningskläder.

KLÄDKORGAR

Korgar finns för överdragskläder vid start för löpgrenar. Korgbärare transporterar sedan kläderna till målområde.

NUMMERLAPP

Skall fästas på mage/bröst. I stav och höjd där det även är tillåtet att ha nummerlapp på rygg. Nummerlappen skall vara väl synlig och reklam får inte vikas in.

TÄVLINGSDRÄKT

Reglementsenlig tävlingsklädsel måste bäras. Detta kontrolleras vid upprop.

SPIKSKOR

Maximal spiklängd är 7 mm, förutom i spjut och höjd där det är 9 mm.

ANSATSMARKERINGAR

Höjdhoppare får ta med tejp eller annat borttagbart material (inte krita). Max två ansatsmarkeringar per aktiv får användas. Markeringar tas bort av den aktive efter avslutad tävling.

TIDVISARE

Klocka som visar återstående tid för försök i teknikgrenar används inte. Istället använder funktionärer gul flagga för att visa att 15 sekunder återstår av tiden.

DOPNINGSKONTROLLER

Dopningskontroller kommer att genomföras under tävlingarna. Giltig ID-handling måste kunna uppvisas. Ledsagare följer med deltagare till dopingkontroll.

SJUKVÅRD

Sjukvårdspersonal kommer att finnas tillgänglig på arenan. Sjukvårdsrum finns i uppvärmningshall, under norra läktaren.

REKLAM

All reklam måste uppfylla reglementet. Otillbörlig reklam kommer att täckas.

RESULTAT

Anslås på anslagstavlor i läktargång på huvudläktaren samt på SFIF:s hemsida, länk JSM.

PROTESTER

Under pågående tävling lämnas protester muntligen direkt till grenledaren. Skriftlig protest kan, mot en avgift på 400 kr, lämnas in senast 30 min till sekretariatet efter att resultaten anslagits. Protesten behandlas då av tävlingsjuryn. Avgiften återbetalas om protesten godkänns. Protest kan styrkas genom t ex videofilm, bilder el dyl. Juryns beslut kan ej överklagas.

LÄKTARPLATSER

Samtliga deltagare och ledare med ledarpass har fri plats utom på huvudläktaren på upploppet. Längd, tresteg –och stavcoacher kommer att ha egna markerade platser när deras aktiva tävlar.

INNERPLAN

Endast aktiva under pågående gren (efter inmarsch) får beträda innerplan. Inga ledare får vara på innerplan förutom stavcoacher. Stavcoachpass tillhandahålls efter personlig anmälan till tävlingskansli. Namn på coach samt namn på den/de som skall coachas skall uppges. Respektera att detta enbart gäller coacher. Fungerar det inte så dras erbjudandet tillbaka.

VIDEOFILMNING

De nya tävlingsreglerna tillåter att deltagare får ta hjälp av videofilmning och uppspelning av video i samband med teknikgrenar.

KONTAKT

Tävlingsledare Tomas Lindén tomas.linden@kalmar.se

KONTROLLANT

Svenska Friidrottsförbundets kontrollant är Josefine Dahlqvist

Grupper:

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se