PM

Hässleholms AIS hälsar er varmt välkomna till Hässleholm & Junior-SM i Friidrott!

Arena

Tävlingen arrangeras på Göingevallen i Hässleholm. Adress: Esplandgatan 33, Hässleholm

Upplysningar

Information presenteras löpande på smfriidrott.com
Telefon: 0451 - 835 75 (Vardagar 09.00-15.00 samt under tävlingshelgen)
På arenan hittas information och efteranmälan i tältet invid måltornet.

Vägbeskrivning

Följ vägvisning mot sjukhuset (arenan ligger precis invid).
Parkering finns i direkt anslutning till arenan.

Nummerlappar

Hämtas vid måltornet. I stav och höjd får nummerlappen bäras valfritt på bröstet eller ryggen. I övriga grenar skall nummerlappen bäras på bröstet. Nummerlappen får inte vikas så att reklamen döljs. Nummerlappar delas ut från och med fredag kl. 11.00. (även torsdag 17.00-19.00 på arenan).

Första start

Första start sker klockan 12:00 på fredag och 09:00 på lördag och söndag.

Omklädning

Möjlighet till dusch och omklädning finns på arenan.

Efteranmälan

Tävlingsledningen har rätt att avgöra från fall till fall vilka anmälningar som ska accepteras. Efteranmälningar kan inte göras om det skulle innebära en ytterligare tävlingsomgång i den aktuella grenen. Efteranmälan ska göras senast då avprickningstiden för aktuell gren löper ut (60 alt. 90 min innan). I teknikgrenar tas efteranmälan emot så länge det bedöms att det ej inverkar på tidsprogrammet i allt för stor grad.
Efteranmälningsavgift: 350 kr.

Uppvärmning

Sker på Matyasvallen nordöst om arenan samt Djupadalsparken nordväst om arenan. Snittsling kommer finnas. Ingen uppvärmning inne på arenan, förutom efter inmarsch.

Avprickning

Avprickning skall ske personligen i alla grenar, även teknikgrenar, senast 60 min, stavhopp: 90 min, före start i första omgång. Vid senare omgångar sker enbart calling enligt nedan.
Vid avprickning i tresteg anges önskat plankavstånd; 9, 11 eller 13 meter.
Avprickningslistor finns uppsatta på anslagstavlorna invid måltornet. Dessa sätts upp respektive tävlingsdag. OBS! Aktiv som prickat av sig och uteblir från start har förverkat sin rätt till fortsatt deltagande i JSM. Det går alltså inte att pricka av sig och avstå från start och sedan komma tillbaka i en annan gren. Detta gäller även vid utebliven start efter avancemang till semi/final. Återbud till semi eller final meddelas till tävlingssekretariatet.

Heatindelning

Utförs i sekretariatet av seedningsansvarig omedelbart efter att avprickningslistan nedtagits. Heatindelning för löpningar samt hopp- och kastordning i teknikgrenarna sätts upp i anslutning till callingen. Bilaga gällande SFIF:s regler för seedning och heatindelning sätts upp vid avprickningslistorna. Se även http:www.friidrott.se/tavling/bestamm/smkvalsystem.aspx

Om omgång utgår

Om antalet avprickade deltagare medför att en tävlingsomgång utgår kommer övriga omgångar genomföras på utsatt tid enligt tidsprogrammet.

Kvaltävlingar och –gränser

Kval tävling kommer genomföras i nedanstående grenar med uppsatta kvalgränser. Är det färre än 12 deltagare som uppnår uppsatta kval gränser kommer de 12 bästa deltagarna från kvalomgången gå vidare till final.

M22 Längdhopp: 6,60
P19 Längdhopp: 6,60
F19 Längdhopp: 5,40
P17 Längdhopp: 6,20
F17 Längdhopp: 5,25

Höjningsschema

Höjdhopp

M22: 175-181-187-193-198-202-206-209-212-214 +2
K22: 146-152-157-162-166-170-173-176-178 +2
P19: 168-176-182-188-193-198-202-206-209-212 +2
F19: 138-144-150-155-160-164-168-171-174-176 +2
P17: 167-173-179-184-189-193-197-200-203-205 +2
F17: 138-144-150-155-160-164-168-171-174-176 +2

Stavhopp

M22: 411-429-447-460-473-483-493-500-507-512 +5
K22: 291-307-323-335-347-356-365-372-379-384 +5
P19: 359-375-391-403-415-424-433-440-447-452 +5
F19: 289-305-321-334-347-357-367-374-381-386 +5
P17: 349-367-385-399-413-423-433-440-447-452 +5
F17: 245-263-281-296-311-322-333-341-349-354 +5

Redskap

Invägning av egna kastredskap sker senast 90 minuter, F17 Slägga 60 min, före grenstart. Inlämning sker vid måltornet (bortom information & efteranmälan) tidigast 10.00 på fredagen och tidigast 07.30 lördag/söndag. Redskap som lämnas in och godkänns står därefter till arrangörens förfogande och återlämnas till den aktive efter tävlingen. Arrangören ersätter ej ev. skador som kan uppkomma på egna redskap.

Calling / upprop / inmarsch

Muntligt upprop (calling) och kontroll av utrustning sker vid calling-tältet bakom måltornet. Upprop sker 10 min före inmarsch.

Inmarschtider: Löpning: 15 min före grenstart, Stavhopp: 50 min före grenstart, Övriga teknikgrenar: 30 min före grenstart. Inmarsch sker med grenfunktionär som ledare.

OBS: Ingen gemensam utmarsch tillämpas. Efter avslutad gren lämnar de aktiva tävlingsutrymmet kortast möjliga väg.

Allmänna tävlingsbestämmelser:

·     Tävlande ska bära reglementsenlig klubbdräkt

·     Högst tillåtna spiklängd är 12 mm i höjd & spjut och  9 mm i löpningar & övriga hopp

·     Inga egna redskap, förutom stavar, får tas med in på tävlingsarenan av den aktive

·     Under pågående tävling får den aktive inte medföra musikanläggning utan hörlurar

·     Inga ledare, tränare eller ej tävlande aktiva får vistas på innerplan

·     Reklam på överdragskläder och väskor skall vara i enlighet med SFIF:s regler

·     Endast två ansatsmarkeringar är tillåtna i hoppgrenarna. Krita/färg får ej förekomma.

Prisceremoni

Priser utdelas till de tre främsta i varje gren. Samling för prisutdelning sker i calling-tältet på utsatt tid enligt tidsprogram. Därefter sker gemensam inmarsch på innerplan för prisceremoni.

Resultat

Resultat anslås på anslagstavlor och på smfriidrott.com

Protest

Eventuell protest lämnas skriftligen till tävlingsledningen i informationen senast 30 minuter efter det att resultat kungjorts. Protestavgift 400 kronor erlägges kontant. Avgiften återbetalas endast om protesten medför ändrat domslut.

Dopingkontroller

Dopingkontroller kommer att genomföras under mästerskapen.

Sjukvård

Sjukvårdspersonal finns på arenan.

Servering

Matservering och kiosk finns. Vi tar emot både kontanter och Swish (123 033 69 58 ).

Grupper: