Föreläsning om Jämställdhet

I samband med Junior-SM i Göteborg arrangerar Svensk Friidrott och Göteborg en föreläsningskväll med tema ett mer jämställt ledarskap. 

Jämställdhet för en framgångsrik idrott är en av idrottens fem prioriterade utvecklingsresor i strategi 2025. Programmet innehåller både presentation om hur Svensk Friidrott arbetar med frågan i stort och en peppande föreläsning/grupparbete med Camilla Kallin och Emma Green. 
Camilla Kallin och Emma Green har tillsammans erfarenhet från de flesta uppdrag och roller inom idrotten. Utifrån sina egna upplevelser som normbrytare inom idrotten förklarar de varför könsstereotypa föreställningar, mixat med föreställningar om ledarskap är en utmaning för en mer jämställd ledarfördelning. 
Du får kunskap och perspektiv för att upptäcka begränsande strukturer och var makten finns när de skall förändras. Du får också tips hur ett jämställdhetsperspektiv kan införlivas i den dagliga verksamheten så att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara inom idrotten. 
Träffen innehåller också ett grupparbete där deltagarna lär och inspireras av varandra och bygger nätverk. 
 

Inbjudan Föreläsning Jämställdhet

Plats: Konferenslokalen Friidrottens Hus     
Tid: Fredag 9 augusti kl 18-20
 

Välkommen!

                                                                                                                                           .

PS: Föreläsningen är kostnadsfri om du är medlem i en friidrottsförening. Övriga 100 kr.