På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet inbjuder

Linköping GIF till

JSM – USM17 i löpgrenarna den 22-23 augusti 2020

 

Tävlingen arrangeras av Linköping GIF och genomförs på Nya Friidrottsarenan, Campus Valla!

Planeringen pågår för fullt och vi håller alla tummar att den kommer att genomföras.

På denna sida kommer Du att hitta information om dagsprogram, anmälan, kost och logi mm. Sidan uppdateras löpande.

Välkommen till Linköping!

 

Hinder

Hinderlopp

Samtliga hinderlopp löps sällan på tävlingar och det återspeglas i startlistorna i helgen. Men trots få löpare finns det gott om kvalitet bland de startande.

M22

Försök utgår F19 100mh

Försök utgår på F19 100m häck på grund av för få anmälda. Det blir istället final direkt klockan 13.50.

3000-5000m

3000-5000m

De långa loppen löps sällan på bana utanför SM och många av de som springer gör inte speciellt många lopp på bana varje år. Beroende på fart kan loppen öppna upp för olika typer av löpare vilket gör 3000m och 5000m till lite speciella distanser.

M22

Uppdaterat PM kring skoregler och livesändning

PM har nu uppdaterats kring de skoregler som finns. Vi vill uppmärksamma att det är den aktives eget ansvar att kontrollera sina skor på förhand. Vi kommer att utföra kontroller på de skor som vi anser vara i riskzonen att inte få användas och för att spara tid vill vi att den aktive själv ska göra det innan tävlingen börjar.

Tävlingarna kommer dessutom att livesändas på Svensk Friidrotts Facebooksida.

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se