Nya skoregler

De nya regler som förbundet har tagit fram gällande hur tjocka sulorna på de skor som man tävlar i får vara kommer självklart att gälla under JSM. Det är den aktives eget ansvar att kontrollera att de medtagna skorna lever upp till kraven som förbundet ställer. Du kan läsa mer om de nya reglerna på förbundets hemsida.