Stängda grenar

Följande grenar har fler än 16 anmälda och är stängda för efteranmälan. Startfälten i dessa grenar kommer att reduceras till 16 deltagare per gren på tisdag morgon:

·       M22: 100m, 400m och 5000m

·       P19: 100m, 200m, 400m och 800m

·       P17: 100m och 200m

·       F19: 100m

 

Följande grenar har precis 16 anmälda. Samtliga anmälda får plats i startfälten och grenarna är stängda för efteranmälan:

·       M22: 800m

·       P19: 5000m

 

Följande gren har precis 8 anmälda. Försöksheat utgår, samtliga anmälda får plats i startfältet och grenen är stängd för efteranmälan:

·       K22: 100m häck

 

I följande gren utgår försöksheat. Samtliga anmälda får plats i startfältet och eventuella efteranmälningar tas emot i kronologisk ordning upp till maximalt 8 deltagare:

·       M22: 110m häck

 

I alla övriga grenar kommer samtliga anmälda att få plats i startfälten, och eventuella efteranmälningar tas emot i kronologisk ordning upp till maximalt 16 deltagare.