Uppdatering kring JSM

På grund av de restriktioner som har införts på grund av Covid-19 kommer SFIF nu ut med nya sanktioner som helt förändrar upplägget under tävlingarna. JSM delas nu upp på flera olika platser och helger runtom i Sverige. I Linköping kommer det nu helgen den 22–23 augusti (2 dagar!) anordnas svenska mästerskap i löpgrenarna i åldrarna 17–22 år. Kastgrenarna genomförs samma helg i Norrköping och hoppgrenarna helgen efter där en arrangör ännu inte är bestämd.

Dessutom kommer arenan delas in i olika zoner där det aldrig får vara fler än 50 personer samtidigt. Det innebär att aktiva och tränare endast får vistas på arenorna då deras egna grenar pågår. Det beror även det på de restriktioner som Folkhälsmyndigheten har satt kring tävlingsidrott. Dessutom finns det inte heller möjligheter att ha publik på plats. Arenan kommer att delas upp i uppvärmningszoner, tävlingszoner, tränarzoner och funktionärszoner. Exakt hur dessa zoner kommer se ut återkommer vi med vid ett senare tillfälle.      

En annan stor förändring är att det maximala antalet startande i varje gren är 16 personer. Försök utgår också i samtliga grenar förutom 100m, 200m och de korta häckloppen. Alla andra grenar kommer ha seedade finalheat som springs i A-heat och B-heat. De 3 snabbaste löparna oberoende av heat tilldelas medaljer. Rent praktiskt kommer det gå till så att de 16 personer som presterat de bästa resultaten under utomhussäsongen 2020 kommer att erbjudas plats på JSM. Detta stäms av mot årsbästalistorna efter att anmälningstiden passerat (13 augusti).

 

En uppdaterad version av Dagsprogram och PM kommer inom kort i samband med att anmälan öppnar.

Svenska friidrottsförbundets besked i detalj

Medicinska kommitténs råd om tävlingsresor, övernattningar och måltider