Uppdaterat PM

PM har fått sig en uppdatering och stämmer nu överens med de senaste dagarnas ändringar som rör P/F15 tresteg och de långa kasten i samtliga klasser.

Tredje dagen i genomgången och det är dags för 15-åringarna

Den sista delen av genomgången lyfter fram ett gäng mästerskapsdebutanter. Varken USM eller Götalands, Svealands eller Norrlands genomfördes senaste året. Det leder troligen även till ett större antal ovissa grenar än vad vi är vana vid att se.

 

Planka på 8 meter

På grund av upprepade förfrågningar lägger vi nu också till en 8m-planka i F/P15 tresteg. Detta för att underlätta för de aktiva.

Genomgång av 19-årsklasserna

Fortsättningen på grenpresentationen kommer här och idag har det blivit dags för 19-årsklasserna. Tanken är att lyfta fram grenar och aktiva som man kan hålla ett extra öga på under helgen.

 

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se