PM för deltagande lag

Här finns ett lokalt PM, som kompletterar de givna tävlingsbestmmelserna.

Läs det noga.

 

 

Grupper: