PM

Tävlingsplats: Malmö Stadion, John Ericssons väg, Malmö

Arrangör:  IFK Helsingborg

Tävlande herrlag är:                                           Tävlande damlag är:

• Spårvägens FK                                                    Hässelby SK

• Hässelby SK                                                        Ullevi FK

• IHammarby IF                                                     IF Göta Karlstad

• Örgryte IS                                                            Uppsala IF

• IFK Växjö                                                             Spårvägens FK

• Ullevi FK                                                              IFK Växjö

Första grenstart – första start  26/6 Kl 14:15. Sista start kl 19.15

Antal deltagare - Varje förening skall ha en deltagare i varje individuell tävlingsgren samt ett stafettlag. Högst tre tävlande per lag får dubblera, dvs starta i två individuella grenar.

Extra deltagare utom tävlan tillåtes ej i någon tävlingsgren.

Inträde – Det kommer att vara fri entré till tävlingarna.

Parkering - På grund av pågående byggnadsarbeten intill stadion är det begränsade parkeringsmöjligheter intill själva stadion. Parkering rekommenderas till utmed John Ericssons väg.

Arena/utrustning – Invägning av medhavda tävlingsredskap sker i anvisad lokal i anslutning till löpargången (under huvudläktaren). Senast kl 13:15 ska redskapen vägas in hos ansvarig funktionär. Redskapen behålls av arrangören till tävlingen är slutförd. Redskapen får användas av samtliga deltagare. Arrangören tillhandhåller ett urval av godkända redskap (ej stavar).

Upprop (Calling) – Sker i löpargången i anslutning till uppvärmningen. 45 minuter före grenstart i stav, 25 minuter före grenstart i övriga grenar! Inmarsch sker i direkt anslutning till calling.

Tävlingsledare - Anders Ek mail: anders.ek@nilswiks.se, telefon: 0768-580042                           Thomas Kristiansson telefon: 0703-231017

Förbundstarters – Benny Engström och Jörgen Kvist

Jury – En kontrollant plus två neutrala personer kommer att utses på tekniska mötet.

Inbjudan / anmälan – Kvalificerad förening skall till SFIF bekräfta sitt deltagande i lag-SM på särskilt anmälningsformulär, ett per lag. Arrangör skall senast tio dagar före match översända inbjudan till övriga deltagande föreningar. Inbjudna föreningar skall senast fem dagar före match bekräfta sitt deltagande. Kopia av inbjudan och bekräftelse skall samtidigt skickas till SFIF.

Lagledar/Teknisk Möte – Möte för de deltagande klubbarnas lagledare. Möte kommer att hållas i anvisad lokal i bottenvåningen på Malmö stadion kl 12:30 och kommer att ledas av kontrollanten och tävlingsansvarig.

Preliminär laguppställning - Skall meddelas arrangören senast fem dagar före match. Definitiv laguppställning skall lämnas vid tekniska mötet. Ändring kan dock göras fram till 20 minuter före grenstart eller ännu senare om detta är tävlingsadministrativt möjligt. För att inte tekniska mötet skall bli tidsödande ber vi er meddela oss eventuella ändringar löpande. Namnen på deltagarna i stafettlagen lämnas senast 60 minuter före stafetterna startar.

Ändring behöver ej godkännas av tävlingskontrollant, dock uppmanas deltagande lag att vara sparsamma med sena ändringar.

Representationsbestämmelser

SFIF:s representationsbestämmelser gäller för lag-SM. Observera speciellt bestämmelserna för SM-tävlingar när det gäller utländsk medborgare. Tävlande måste vara behörig att representera förening senast den 15 maj för att få delta i match. (Dvs. den som byter förening efter den 15 maj kan ej tävla i match för den nya föreningen).

OBS: Åldern för deltagare på 5000m och 3000mh skall vara minst 17år kalenderåret, född -2002.

Avbrutet deltagande

Om förening avbryter deltagande i lag-SM nedflyttas den till lägsta division i egen region. Utebliven start i fyra eller fler tävlingsgrenar räknas som avbrutet deltagande. Undantag gäller dock från denna bestämmelse om uteblivna starter orsakas av minst en timmes försening av allmänna kommunikationsmedel eller av för huvuddelen av föreningslaget anordnad busstransport som bevisligen försenats genom fordonshaveri. Sådana förseningar får dock ej försena eller ändra fastställt tidsprogram.

Lottningsschema - Nedanstående av SFIF fastställt schema för banfördelning och

hopp/kastordning skall följas. SFIF genomför i förväg lottdragningen mellan deltagande lag.

Herrar:

A - ÖIS

B - Spårvägen

C – IFK Växjö 

D – Hässelby SK

E – Ullevi FK

F – Hammarby IF 

 

Damer:

A – IF Göta Karlstad

B – Ullevi FK

C – Upsala IF 

D – Hässelby SK

E - Spårvägen

F – IFK Växjö 

6 Lag - se ovan! A B C D E F  
100, längd, spjut  4 3 6 5 2 1  
200, hinder, tresteg  3 5 1 4 6 2  
400, 5000, slägga  1 2 5 6 3 4  
800, höjd, 4x100  5 4 2 3 1 6  
1500, lång häck, kula 6 1 3 2 4 5  
 kort häck, stav, diskus  2 6 4 1 5 3  
               

                                                                

Välkomna!

Grupper: