Resultat SM 10km

I länken nedan finns resultaten från dagens SM 10km:

Resultat 10 km

World Atheltics "skolista"

Information gällande skoregler finns i länken nedan, under rubriken Manuals & Guidelines. Filen heter World Athletics Shoe Compliance List.

https://worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information