World Atheltics "skolista"

Information gällande skoregler finns i länken nedan, under rubriken Manuals & Guidelines. Filen heter World Athletics Shoe Compliance List.

https://worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se