Efteranmälan endast idag - sen under tävlingsdagarna

Vid midnatt stängde vi föranmälningarna. Vi går igenom hela startlistan under onsdagen och under den tiden går det at efteranmäla sig till den förhöjda avgiften 400 kronor.

 Anmäl här

Därefter fastställer vi tidsprogrammet och tar inte emot några anmälningar förrän under tävlingsdagarna. OBS! att vi förbehåller oss att stänga grenar där efteranmälningar skulle kräva en extra omgång.

Under torsdagen kommer även ett PM att publiceras med all detaljerad info till deltagarna.