Final direkt i kastgrenarna

Samtliga kastgrenar går till final direkt. Vi har stängt  efteranmälningarna i de grenar som har minst 14 föranmälda: slägga och spjut för såväl män som kvinnor.

Bortse från uppgifter i den första versionen av PM.et som hade kvalgränser i ett par av dessa grenar.

Finaltider: se tidsprogrammet