Ny ändring

Var god och se genom tidsprogrammet, ytterligre en ändring är gjord. Detta innebär att 4x100 meter, 3x800 meter går tidigare än första versionen och att 1000-metersfinalerna går senare. Allt detta gäller lördag.

Detta är det slutgiltiga programmet.