PM

PM SM-JSM-USM Stafett

 

8-9 september 2012

 

Södertälje IF och Svenska Friidrottsförbundet hälsar er alla deltagare, publik och övriga välkomna till Södertälje för 2012 års SM i stafettlöpning.

 

Tävlingsarena

Södertälje IP, Idrottsvägen 3, Södertälje. Enklast åker man dit genom att ta den norra avfarten från E4/E20 (trafikplats Moraberg) och ta vänster vid första trafikljuset. Södertälje IP ligger sedan till vänster efter ca 800 meters körning.

 

Upplysningar

stafettsm@sodertaljeif.se, 0722-500 557

 

Parkering

Parkering finns på grusplanen i direkt anslutning till Södertälje IP.

 

Information, Nummerlappar och entré för aktiva

Nummerlappar, ledarbiljetter med mera hämtas ut vid entrén närmast parkeringen.

Reklamen på nummerlappen får inte vikas in. Varje lag har ett unikt nummerlapps-ID, detta innebär att aktiva som deltar i flera lag har olika nummerlappar.

 

Karta

Karta över Idrottssplatsen hittar du här.

 

Entré

50 kr, entré vid entrégrindarna. Lagen får ledarbiljetter tänkta för föreningsledare, tränare, fysio. Övriga betalar i entrén.

 

Tidsprogram

Tidsprogrammet finns på tävlingens hemsida smfriidrott.com

 

Avprickning = inlämnad laguppställningsblankett

Laguppställning med sträckordning och noggrant textat namn samt födelseår på samtliga deltagare ska lämnas in vid den sekretariatsbyggboden nära måltornet 60 minuter före start. Vid eventuell ändring/ändrad sträckordning ska ändringsblankett lämnas in senast 60 minuter före start. Ytterligare information finns i avsnittet ”Specifika regler för SM i stafett”.

Efteranmälan kan göras i mån av plats fram till avprickningstidens utgång mot en avgift på 500 kr per lag som betalas på plats.

 

I följande klasser tas inte efteranmälningar emot om inte något lag stryker sig:

M 4x400m

P19 4x400m

F19 1000m

F15 3x800m

 

 

Återbud

Eventuella återbud tas tacksamt emot så tidigt som möjligt till stafettsm@sodertaljeif.se

Återbud under tävlingsdagarna meddelas i det sekretaratet. Detta gäller återbud både till försök och final.

 

Mästerskapsvärdighet

Tävlingsgren genomförs under förutsättning att lag från minst tre olika klubbar är anmälda vid

ordinarie anmälningstids utgång samt att minst två lag startar i tävlingen.

OBS !!! K22 3x800m avlyses då tävlingen saknar mästerskapsvärdighet, då inga

lag är anmälda vid anmälningstidens utgång

 

Specifika regler för SM i Stafett

Deltagande förening får anmäla och starta med valfritt antal lag per gren. I händelse av försök och final får föreningen byta maximalt 50 % av laget (i praktiken två respektive en deltagare beroende på antalet sträckor). Byte av löpare får dock inte ske mellan olika

lag, vilket exempelvis innebär att en löpare som sprungit för lag 1 i försöken inte kan springa i lag 2 i finalen.

 

Ålderssammansättningen i seniorklassen är valfri. I junior- och ungdomsklasserna måste minst två i varje lag tillhöra aktuell åldersklass. Dessa får sedan kompletteras med löpare från yngre åldersklass (dock yngst 15 år) under förutsättning att dessa då enbart tävlar i den klassen (förutom ev. deltagande i seniorklass). 15-årslagen kan kompletteras med 14-åringar (födda 1998) men måste bestå av minst två löpare födda 1997.

 

En underårig löpare tillhör samma åldersklass hela tävlingen (seniorklass är dock, som sagts ovan, öppen).

 

Tänk på att informera aktiva om att:

  • vid växling utan accelerationssträcka måste man starta inne i växlingsområdet. Vi ska försöka påminna om det, var god gör det n också.
  • den som tappar pinnen ska också ta upp pinnen
  • vid tappad pinne ska man återstarta sin löpning med pinne där man tappade den.
  • förbundsmötet 2010 sa att man vid växling på gemensam bana ställer man upp löparna utefter den ordning löparna har 200 meter tidigare. Följ funktionärers anvisning där.

 

Upprop / calling

Upprop kommer att ske i alla grenar 20 minuter före grenstart. Samling sker i den bortre ändan av den gula omklädningsbyggnaden i nära anslutning till B-plan där uppvärmning får ske.

 

Tävlingsdräkt

Deltagarna ska bära sin klubbs officiella tävlingsdräkt. Kontroll sker vid uppropet 20 min. före start.

 

Utrustning

Endast arrangörens stafettpinnar och tejp får användas.

 

Heatindelning

Heatindelning/bana anslås snarast efter avprickningstidens utgång på resultattavlorna.

 

Antal banor

Det är 6 banor runt på Södertälje IP.

 

Obs ! Specialregler !

Försökslopp utgår vid stafetter med löpningar för 3x800m och 4x800m. Vid fler än 10 lag till start tillämpas gruppstart. Vid tre eller färre startande lag på 4x400m kommer löparna att gå in på gemensam bana efter en kurva.

 

Vidarekvalificering , hänvisas till följande adress:

http://www.friidrott.se/tavling/bestamm/smkvalsystem.aspx#ute6r

 

Försökstävling

Utgår försökstävling p.g.a för få avprickade lag genomförs finalen på finaltid.

 

Omklädnad och Uppvärmning

Omklädning sker i den gula omklädningspaviljongen.

 

Uppvärmning ska ske utanför tävlingsarenan, förträdesvis på B-plan eller i Kusens Backe. Som har motionsspår (ligger ca 100 meter från Södertälje P)

 

Innerplan

Endast aktiva i aktuella grenar och funktionärer får vistas på innerplan.

 

Resultat

Resultat anslås på anslagstavlor och löpande på vår hemsida www.smfriidrott.com

 

Protest

Protest ska under pågående tävling först göras muntligen till växlingschef eller löpningsledare. Samtliga protester ska lämnas in till tävlingskansliet skriftligt senast 30 minuter efter kungjort resultat och en avgift på 300 kr ska betalas. Avgiften återfås om protesten får bifall

 

Vår intention är att bara diskvalificera lag som faktiskt gjort något fel.

 

Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast möjligt efter avslutad gren. Mästerskapsmedaljer utdelas till de tre främsta lagen.

 

Sjukvård

Sjukvård finns på plats under hela mästerskapshelgen.

 

Dopingkontroll

Ett antal slumpvis utvalda kommer skriftligen att kallas till dopingkontroll.

 

Föreningstält

Föreningar får sätta upp egna tält på gräsytan bakom läktaren på bortre långsidan.

 

Mat

Servering / kiosk finns på IP med kaffe, dopp, korv, frukt mm

 

Matservering kommer att ske i Rosenborgsskolans matsal i direkt anslutning till Södertälje IP. Förbeställ matbiljetter till detta. Det kommer också att gå att köpa matbiljetter i kioskerna.

 

Välkommen till Södertälje och årets Stafett-SM!

Grupper: