PM

LADDA HEM PM HÄR

 

Efteranmälningar

Kan ske i mån av plats d.v.s. det får inte bli någon extra omgång mnot kontant betalning 500:-. I följande klasser tas inte efteranmälningar emot om inte något/några lag stryker sig: M22/4x100   K/4x400   F15/3x800. I några klasser är det begränsad plats för efteranmälan. Kolla alltid med gunnar@huddinge-friidrott.org för anmälan!
 

Avprickning / Laguppställningsblankett

Senast 60 minuter före grenstart skall laguppställning lämnas in till sekretariatet noggrant textat. Speciell blankett finns i sekretariatet och på hemsidan. Vid ev. ändring/ändrad sträckordning skall ändringsblankett lämnas in senast 60 min. före grenstart. Mellan försök och final får max 50% av laget bytas ut. Vid fler lag från samma klubb får personbyte inte ske mellan lagen.
 

Inställd försöksomgång

Utgår försöksomgång p.g.a. för få avprickade lag genomförs finalen på finaltid.
 

Nummerlapp

Hämtas lagvis vid sekretariatet när laguppställningsblankett lämnats in. Reklamen får inte vikas in. Aktiv som deltar i flera lag har olika nummerlappar. OBS använd rätt nummerlapp där aktuell sträcka finns.
 

Återbud

Meddela återbud till sekretariatet. Detta gäller även återbud till ev. final och vid "strykning" av deltagande gren.
 

Mästerskapsvärdighet

Tävlingsgren genomförs under förutsättning att minst 2 lag startar i tävlingen.
 

Specifika regler för SM i stafett

Deltagande förening får anmäla och starta med valfritt antal lag per gren. I händelse av försök och final får dock ingen byta lag mellan omgångarna.
Ålderssammansättningen i seniorklasserna är valfri.
I 22, 19 och 17-årsklasserna måste minst två i varje lag tillhöra aktuell åldersklass. Dessa får sedan kompletteras med löpare från yngre åldersklass (dock yngst 15 år) under förutsättning att dessa då enbart tävlar i den klassen under hela tävlingen (förutom ev. deltagande i seniorklass).
15-årslagen kan kompletteras med 14-åringar (födda 1999).
 

Heatindelning

Heatindelning/bana anslås snarast efter avprickningstidens utgång på anslagstavla vid omklädningsbyggnaden.
 

Tänk på att informera aktiva om att

Vid växling utan accelerationssträcka måste man starta inne i växlingsområdet. Vi skall försöka påminna om det.
Den som tappar pinnen skall också ta upp pinnen.
Vid tappad pinne skall man återstarta sin löpning med pinne där man tappade den, utan att hindra någon annan och sedan återgå till egen bana utan att få någon fördel.
Vid växling på gemensam bana ställer man upp löparna i den ordning löparna har vid 200-passeringen. Följ funktionärers anvisning!
Vid växling är det pinnens placering som räknas. Vid växlingsögonblicket skall pinnen hållas av båda löparna och hela pinnen vara inom växlingszonen.
Växlingen inleds först när mottagaren vidrör pinnen och avslutas när han/hon håller den ensam.
 

Kvalificering

8 banor
9-16   startande 2 försöksheat heatsegraren + 6 tider vidare
17-24 startande 3 försöksheat heatsegraren + 5 tider vidare
 

Upprop/Calling

Upprop kommer att ske i alla grenar 20 minuter före grenstart. Samling sker vid 200-starten.
 

Tävlingsdräkt

Deltagarna skall bära sin klubbs officiella tävlingsdräkt. Kontroll sker vid uppropet.
 

Utrustning

Endast arrangörens stafettpinnar får användas.
 

Specialregler

Försökslopp utgår vid stafetter med löpningar på 3x800 och 4x800 meter. Vid fler än 10 lag till start tillämpas ev. gruppstart. Vid tre eller färre lag på 4x400 meter kommer löparna att gå in på gemensam bana efter en kurva.
 

Uppvärmning

Skall ske utanför tävlingsarenan. Joggingspår finns i anslutning till arenan och gräsytor nere vid kastplan.
 

Innerplan

Endast aktiva i aktuella grenar samt funktionärer
 

Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast möjligt efter avslutat gren. Mästerskapsmedaljer delas ut till de tre främsta lagen.
 

Sjukvård

Sjukvård finns på plats under hela mästerskapshelögen.
 

Dopingkontroll

Ett antal slumpvis utvalda kan skriftligen komma att kallas till dopingkontroll
 

Föreningstält

Föreningar får sätta upp egna tält på gräsytan längs bortre långsidan.
 

Resultat

Anslås på anslagstavlor samt läggs in på vår hemsida www.huddinge-friidrott.org under dagen.
 

Protest

Protest skall under pågående tävling först göras muntligen till växlingschef eller löpningsledare. Samtliga protester skall lämnas in till sekretariatet skriftligt senast 30 minuter efter kungjort resultat och avgiften 300:- skall erläggas som återfås om protesten godkännes. Juryn behandlar ärendet så snart som möjligt.
 

Servering på Källbrinks IP

Kiosk med kaffe, bullar, korv m.m.
 

Hemsida

www.huddinge-friidrott.org
 

Information

Telefon: 08 - 774 85 25
Fax: 08 - 779 50 68
 

E-mail

tavling@huddinge-friidrott.org
 

Parkering

Finns i anslutning till Källbrinks IP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grupper:

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se