Tidsprogram

  LADDA HEM PDF      
         
             

LÖRDAG

KLASS GREN LAG
         
  12.00 P19 1000 försök 9                      
  12.15 F17 1000 försök 11
  12.30 P17 1000 försök 15
  12.45   INVIGNING  
  13.05 P15 3x800 final 9
  13.20 F15 3x800 final 16
  13.35 K 4x100 försök 12
  13.50 M 4x100 försök 11
  14.10 F17 1000 final  
  14.20 F19 1000 final 7
  14.30 P19 1000 final  
  14.45 P17 1000 final  
  15.00 K 4x800 final 9
  15.15 M 4x800 final 10
  15.30 K 4x100 final  
  15.45 M 4x100 final  
  16.00 K22 3x400 final 3
  16.10 M22 3x400 final 8
         
 

SÖNDAG

KLASS GREN LAG
         
  10.00 M 22 4x100 försök 9
  10.15 F 19 4x100 försök 11
  10.30 P 19 4x100 försök 9
  10.50 P 17 4x100 försök 17
  11.10 F 17 4x100 försök 15
  11.30 P 15 4x100 försök 11
  11.50 F15 4x100 försök 21
  12.15 M 22 4x100 final  
  12.25 K 22 4x100 final 7
  12.35 F 19 4x100 final  
  12.50 P 19 4x100 final  
  13.00 P 17 4x100 final  
  13.15 K 4x400 final 8
  13.25 M 4x400 final 7
  13.40 F 17 4x100 final  
  13.50 P 15 4x100 final  
  14.00 F 15 4x100 final  
  14.10 M 22 3x800 final 6
  14.20 F 19 + K 22 3x800 final 3 + 3
  14.30 P 19 3x800 final 5
  14.45 P 17 3x800 final 10
  15.00 F 17 3x800 final 7
  15.15 K 3x1500 final 10
  15.40 M 4x1500 final 7
         
 

VÄNTELISTA

     
  p.g.a.fulla heat:      
  F15 3x800      
  M22 3x400      
  K 4x400      
         

 

Grupper:

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se