PM

Ladda ner PM som pdf här

SM-JSM-USM-VSM Stafett

 Stadionklubbarna och Svenska Friidrottsförbundet hälsar er alla deltagare, publik och övriga välkomna till Stockholms Stadion för 2019 års SM i stafettlöpning.  

 

Tävlingsarena

Stockholms Stadion. https://www.google.com/maps/place/Stockholm+Stadion/@59.3453364,18.0768238,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f9d46987f203b:0x84fb387fe43d367d!8m2!3d59.3453364!4d18.0790178

Närmaste lokaltrafik – T-banestation Stadion.

Närmaste parkeringsplatser – Valhallavägens mitt  

 

Upplysningar

Frågor besvaras på e-post; stafett-SM@stadionklubbarna.com

Telefonnummer: 0736-46 80 73  

 

Information, Nummerlappar och entré för aktiva

Nummerlappar, ledarbiljetter med mera hämtas ut vid Tävlingens Informationscenter på läktaren vid uppgång A.

Reklamen på nummerlappen får inte vikas in. Varje lag har ett unikt nummerlapps-ID, detta innebär att aktiva som deltar i flera lag har olika nummerlappar i olika grenar.  

 

Karta

Karta över Stockholms Stadion finner du längst ner i detta PM.  

 

Entré

Ingen entréavgift.

Det kommer att finnas flera öppningar till Stadion, men säkrast kommer man in vid Klocktornet. Vi rekommenderar ingen att försöka ta sig in över staketet eftersom det redan uppstått ett antal olyckor.  

 

Tidsprogram

Tidsprogrammet finns på tävlingens hemsida smfriidrott.com  

 

Avprickning = inlämnad laguppställningsblankett

Laguppställning med sträckordning och noggrant textat namn samt födelseår på samtliga deltagare ska lämnas in tävlingens informationscenter (på läktaren nära uppgång A senast 60 minuter före start. Vid eventuell ändring/ändrad sträckordning från försök till final ska ändringsblankett lämnas in senast 60 minuter före start. Ytterligare information finns i avsnittet ”Specifika regler för SM i stafett”.

Efteranmälan kan göras i mån av plats (= inte innebär extra löpomgång) fram till avprickningstidens utgång mot en avgift på 500 kr per lag som betalas på plats, senast 90 minuter före start. 

 

Heatindelning

Eventuell seedning sköts av SFIF. 

 

Återbud

Återbud under tävlingsdagarna meddelas till tävlingens informationscenter. Detta gäller återbud både till försök och final.  

 

Mästerskapsvärdighet

Tävlingsgren genomförs under förutsättning att lag från minst tre olika klubbar är anmälda vidordinarie anmälningstids utgång samt att minst två lag startar i tävlingen.

F19 3x800m hade endast ett lag anmält vid anmälningstidens utgång och stryks därför. 

 

Specifika regler för SM i Stafett 

Särskilda regler

För SM, JSM och USM gäller särskilda regler som beskrivs på http://www.friidrott.se/tavling/bestamm/smprogram.aspx#regler. Lägg särskilt märke till:

  • att två lag måste starta i en klass/gren för att den skall vara SM-värdig;
  • att minst 50% av deltagarna i ett lag måste tillhöra aktuell åldersklass (seniorklassen är öppen för alla). En underårig löpare som kompletterar äldre klass tillhör samma åldersklass hela tävlingen (seniorklass är dock, som sagts ovan, öppen).
  • att 14-åringar endast kan komplettera ett 15-årslag (ej 17-, 19- eller 22-årslag). 

För VSM gäller att tävlingen avgörs i femårsklasser, där lagets yngsta deltagare bestämmer i vilken klass laget startar i. Lag från olika klasser kan starta i samma heat. Tävling och prisutdelning genomförs i alla klasser där något lag anmält sig före anmälningstidens utgång. Samtliga övriga klasser har strukits från programmet. 

Lägg särskilt märke till de nya regler som gäller för växlingar upp t o m 300m http://www.friidrott.se/Regler/nyaregler18.aspx

Bland alla regler inom stafettlöpning vill vi att ni informerar de aktiva särskilt om:

  • vid all växling måste man starta inne i växlingsområdet. Vi ska försöka påminna och påtala fel om man står utanför området men var god gör det ni också.
  • den som tappar pinnen ska också ta upp pinnen.
  • vid tappad pinne ska man återstarta sin löpning med pinne där man tappade den.
  • vid växling på gemensam bana ställer man upp löparna utefter den ordning löparna har 200 meter tidigare. I de längre sträckorna där det skett en stor spridning släpper vi in löpare för löpare där det är tillämpligt. Följ funktionärers anvisning där.
  • efter målgång ska stafettpinnen lämnas till funktionär, vi vill undvika onödiga diskvalifikationer för onödiga fel, så var god och informera de aktiva och lär ut ett korrekt beteende.

 

Vid ommålning av linjer på stadion har de gamla linjerna för 4x100 meter förändrats vilket får konsekvensen att växlingszonens början på 4x1500 meter och 3x1500 meter försvunnit. Växlingszonens början kommer markeras med silverfärgad tejp. 

 

Upprop / calling

Upprop kommer att ske i alla grenar 20 minuter före grenstart. Samling sker vid Sofiatornsvalvet (närmast 1500-metersstarten mot Lill-Jansskogen till).  

 

Tävlingsdräkt

Deltagarna ska bära sin klubbs officiella tävlingsdräkt. Kontroll sker vid uppropet 20 min. före start.  

 

Utrustning

Endast arrangörens stafettpinnar får användas.

Tejp får användas som siktmärke vid växel på enskild bana. Kom ihåg att endast ett siktmärke (tejp) får användas och att den maximalt får vara 40x5 cm lång/bred. Märket får endast finnas på egen bana (ej vidröra linjen innanför egen bana)

Maximal spiklängd 9 mm. 

 

Heatindelning

Heatindelning/bana anslås snarast efter avprickningstidens utgång på resultattavlorna.  

Antal banor

Det är 8 banor runt på Stockholms Stadion. 

Vidarekvalificering , hänvisas till följande adress:http://www.friidrott.se/tavling/bestamm/smkvalsystem.aspx#ute8r 

 

Försökstävling

Utgår försökstävling p.g.a för få avprickade lag genomförs finalen på finaltid.  

 

Omklädnad och Uppvärmning

Omklädning sker i uppmärkta omklädningsrum i fondläktaren (läktaren i första kurvan närmast GIH till). 

Uppvärmning ska ske utanför tävlingsarenan, företrädesvis i Lill-Jansskogen.  

 

Innerplan

Endast aktiva i aktuella grenar och funktionärer får vistas på innerplan.  

 

Resultat

Resultat anslås på anslagstavlor och löpande på vår hemsida www.smfriidrott.com  

 

Protest

Protest ska under pågående tävling först göras muntligen till löpningsledare. Vid protest (överklagan) mot detta beslut ska denna lämnas in till tävlingens informationscenter skriftligt senast 30 minuter efter kungjort resultat och en avgift på 400/500 kr (500 för seniorer) ska betalas. Avgiften återfås om protesten bifalles. Tävlingen kommer att videofilmas och växlingarna kommer särskilt att videofilmas. Vid protest godtas också egen inlämnad bevisning som material för att göra ett korrekt beslut.  

 

Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast möjligt efter avslutad gren. Mästerskapsmedaljer utdelas till de tre främsta lagen.  

 

Sjukvård

Sjukvård finns på plats under hela mästerskapshelgen.  

 

Dopingkontroll

Ett antal slumpvis utvalda kommer att kallas till dopingkontroll.  

 

Föreningstält

Föreningar får sätta upp egna tält på fondläktaren. Egna vikter måste tas med. 

 

Välkommen till Stockholms Stadion och årets Stafett-SM! 

Föreningen Stadionklubbarna

 

Karta - klicka för större bild545

Grupper:

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se