Lagtävlingar som utgår

Då det vid anmälningstidens utgång inte var anmält tillräckligt många lag i klasserna K22 4000 m, KS 4000 m och KS 8000 m så utgår lagtävlingen för dessa klasser.