Anmälan till vissa klasser stängs

Vi har fått många anmälningar till Terräng-SM och det är mycket positivt, men det innebär under rådande omständigheter också att genomförandet av tävlingen försvåras. Så här sent på hösten är dagarna korta och utrymmet för att genomföra ett fullmatat program med extra heat är knapp. 

För att lyckas genomföra tävlingarna under den tid som står till buds kommer vi att tvingas blanda upp veteranklasserna på annat sätt än vad som har varit brukligt. Alla löpare i samma tävlingsklass kommer dock att springa i samma heat. De totalt 190 anmälda veteranerna kommer att springa i 4 heat med 45-50 löpare i varje heat. 

För att detta ska fungera har vi inte längre möjlighet att emot fler anmälningar i någon av veteranklasserna. Vi kommer därför att stänga för efteranmälan i samtliga veteranklasser.

Vi kommer även att stänga anmälan för K-4 km och P16/P17, där vi i båda klasserna nu har 50 anmälningar.