Banan - Nu har den markerats igen (2020-10-14)

Det har tränats på banan, vilket är kul, och då inte bara av arrangerande Hässelbys aktiva, utan även löpare från andra klubbar har passat på. Vi har också konstaterat att "stan" har varit på plats och klippt hela Grimstafältet, vilket gör att det kan vara lite svårt att se banan, då vår klippning inte längre framträder lika tydligt. Vår ambition är att under veckan förnya linjeringen, för att banan ändå ska gå att följa. 

En sista bredare "raceklippning" görs nära inpå tävlingsstart. Vi kommer också då att gå runt banan och se till att eventuella potthål fylls igen, för att inte riskera onödiga fotstukningar. 

PS. Nu har vår banmätare markerat banan igen och den skall gå att följa för den som vill träna, trots att klippning i förhållande till omgivande gräsområden inte syns så tydligt.

/Johan