Heatindelning för seniorherrarnas 4 km

Som bekant kommer två klasser, herrarnas 4 km och 10 km, att avgöras i två heat. Ett A- och ett B-heat. I A-heat springer de högst seedade och övriga i B-heatet. B-heatet kommer att avgöras före A-heatet i enlighet med liggande tidsprogram.

Vi har genomfört en seedning av de anmälda löparna i respektive klass. I seedningen har vi tagit hänsyn till känd information som vi bedömer kan ha påverkan på rankingen av löparna. Hit räknas tider på olika distanser (där färskare tider är mer meriterande än äldre), resultat från tidigare genomförda SM-tävlingar på olika sträckor och från andra tävlingar av relevans, t.ex. Lidingöloppet. Vi har även tittat på meriter inom orienteringen, även om ren löpning har vägt tyngre. Vi har inte varit låsta vid ett förutbestämt antal i respektive heat.

Vi har nu presenterat heaten för 4 km, se ”Heatseedning” i vänstermenyn. Heaten för 10 km kommer att presenteras först efter att vi har kunnat väga in resultaten från lördagens 4 km-tävling. Strykningar och efteranmälningar fram t.o.m fredag kan få påverkan på heaten för 4 km och för 10 km även under lördagen.

Vi poängterar vikten av att meddela eventuella strykningar på någon av sträckorna om det blir aktuellt, eftersom det kan förändra situation för andra tävlande. Meddela undertecknad.

Vi kommer inte att göra några förflyttningar av löpare under respektive tävlingsdag, vare sig det blir sena strykningar eller ej. Däremot kan det komma direktanmälningar under lördag eller söndag och sådana kommer att seedas in efter en bedömning av kapacitet.

Vi hade velat se alla anmälda på samma startlinje. Få friidrottslopp är roligare och mer spännande än ett fullmatat SM-terränglopp, men den möjligheten har vi inte denna gång.

Lagtävlingen

Grundläggande är sedan förra året att lagtävlingen avgörs av den sammanlagda platssiffran av de tre första från respektive förening. En förening kan ha flera lag, fjärde till sjätte platssiffra bildar då ett andralag osv. Vid samma platssiffra avgör den tredje löparens placering. I år då vi tvingats dela tävlingarna i två heat slås A- och B-heat ihop. Vid samma tid delas placering oavsett i vilket heat löparen har sprungit. Ett exempel. Om två löpare delar 13:e plats kommer de att få placeringspoäng 13,5 (13+14=27/2=13,5). Två löpare i samma heat kan dock delas på även fast deras sluttid i resultatlistan är densamma.

Vi kommer att innan en slutlig lagresultatlista presenteras reda ut effekterna av alla delade platser mellan heaten. Det kan vara så att de preliminära lagresultaten från tidtagningssystemet behöver korrigeras p.g.a. detta.

/Johan Engholm, Tävlingsledare

e-post: johanoengholm@gmail.com