Information om seedning

På grund av de restriktioner som finns i det polistillstånd som vi har att förhålla oss till, kommer klasser i två fall att måsta delas upp i två heat. Det gäller M-4 km och M-10 km. Det är olyckligt, men en förutsättning för genomförandet av arrangemanget. Vi kommer inte att ta emot fler anmälningar, totalt, än 100 i dessa klasser. Just nu har vi 80 respektive 82. Det kommer att bli ett A- och ett B-heat, där de högst seedade springer i A-heatet. Exakt hur antalsfördelningen blir mellan heaten får vi återkomma till. 

Seedning av terränglöpning är svårt, det är vi medvetna om. Vi hoppas att ni har förståelse för det. Vi kommer att göra vårt bästa, men det ligger i sakens natur att en delning hamnar någonstans mellan två löpare vars kapacitet vi har bedömt vara väldigt snarlika. Alla kommer inte att bli nöjda och när dammet har lagt sig kommer det högst troligt vara så att någon i B-heatet har sprungit snabbare än en eller flera i A-heatet. Om vi hade facit skulle saken vara enkel, men vi har inget facit utan en spridd samling resultat på bana, landsväg och terräng, spridda både över tid (när resultatet uppnåddes) och distans att förhålla oss till. 

När är seedningen på plats: Det kan vi i dagsläget inte svara på och det lönar sig inte att "tjata". Vi kommer heller inte att ge någon förhandsinformation i förhållande till andra. Det är viktigare att seedningen blir bra än att den är snabb. Heaten går i direkt anslutning till varandra och förutsättningarna blir alltså så likvärdiga som är praktiskt möjligt.

Var presenteras den: Här på smfriidrott.com.

Hur går den till: Vi bryter ny mark här så det kan jag inte svara på i nuläget. Vår ambition är, förstås, att vara objektiva i vårt angreppssätt. Yttre påverkan lönar sig alltså inte. Undertecknad tar fullt ansvar för resultatet, både ris och ros.

Lagtävlingen: De två heaten kommer att sammanställas i en rak resultatlista på sekundnivå. Delade placeringar kan förekomma. Utifrån den sammanslagna resultatlistan kommer placeringspoängen att beräknas. 

PS. SAOL:s definition stämmer bättre för fotbolls-VM och Wimbledon där man seedar för att de bästa inte ska hamna i samma grundspelsgrupp eller på samma sida i turneringsträdet. Vi kommer att seeda för att se till att de som rankas högst, upp till den brytpunkt som finns mellan heaten, hamnar i A-heatet och övriga i B-heatet.

/Johan Engholm, Tävlingsledare