Lagtävlingarna under Terräng-SM

Nu när ordinarie anmälningstid har löpt ut kan vi också reda ut hur det ser ut med underlaget för lagtävlingar. Enligt reglerna skall det finnas minst 3 lag från 3 olika klubbar, för att en lagtävling i klassen ska komma till stånd. Vidare ska minst två lag komma till start. 

Så här ser anmälningsfrekvensen ut och de lag som den medför.

624

I rödmarkerade klasser uppfylls inte kriteriet om att det ska finnas 3 lag från 3 olika klubbar föranmält och de lagtävlingarna kommer således att avlysas.Om övriga lagtävlingar genomförs eller ställs in avgörs av huruvida minst två klubbar har minst tre löpare till start.

I följande 5 klasser avlyses alltså lagtävlingarna:

  • P15
  • F19
  • K22
  • M60-M65
  • K60-K65

Tråkigt att behöva konstatera att P15, F19 och K22 ställs in, men kul att se att F15 kan genomföra en lagtävling, eftersom det sällan sker. Det är också ett framsteg jämfört med fjolåret att P16/17 och P19 har lag igen. Slutligen är det ett sundhetstecken att K 4km har en lagtävling med 9 lag, efter att inte fått ihop någon tävling i fjol, vilket inte hade hänt sedan 2010. 9 lag är också, om de fullföljer, det största antalet under de senaste 10 åren. 2016 och 2017 fullföljde 8 lag.