Ledare och tränare under tävlingarna

I PM:et finns beskrivet hur ledare och tränare kommer att kunna följa tävlingen under de lopp där de har representation av någon aktiv. Denna information följer också här, saxat från PM.

Ledare och tränare:

Ledare och tränare kommer ges möjlighet att följa loppet i samband med att adepter tävlar. En ledare per aktiv släpps in på anvisat utrymme. Ingen föranmälan krävs, men ledare prickas av vid inpassering. Efter varje lopp kommer ledarområdet att tömmas inför nästa lopp. Inpassering sker c:a 15 min innan respektive start, men efter att området tömts efter föregående lopp. Se bild.

/Johan Engholm