Startlista

Nu finns en första sammanställning över anmälningar i form av en startlista. Den rör på sig eftersom vi fortfarande tar emot anmälningar i vissa klasser t.o.m. idag. Vi tar också emot förfrågningar i stängda klasser och släpper in i den mån det finns plats. Sedan kan det komma direktanmälningar på tävlingsdagarna. Listan finns under menyalternativet ”Startlista” i vänsterspalten.

Den är uppställd i ordning efter tidsprogrammet. Alla i samma klass ligger, där så är möjligt, samlade på samma sida. När klasser ligger på samma sida är det för att de startar tillsammans. Lite mer skrymmande, men enklare att skriva ut enbart klasser eller lopp som man är intresserad av.