Skoregler

I seniorklasserna kommer samtliga löpares skor att kontrolleras vid calling. Sulorna får vara högst 25mm tjocka inklusive eventuella personliga iläggssulor. Löpare uppmanas att i förväg kontrollera om den skomodell de tänkt använda finns listad som godkänd för terränglöpning, kolumnen Cross-C i kolumnen längst till höger på World Athletics skolista (senaste versionen från 15 oktober 2020).

I ungdoms- och juniorklasserna kommer stickprovskontroller att genomföras.

Notera också att veteranklasserna är undantagna från det beskrivna regleverket ovan.

/Tävlings- och arrangemangskommittén

Aktuell skolista från World Athletics per 15 oktober

625

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se