Efteranmälningar

Efteranmälningar och ändringar hänvisas från och med nu till arenan och tävlingsdagarna. Efteranmälningar görs vid nummerlappsutdelningen (se PM).Notera även att grenar kan vara stängda för efteranmälan ( P16 110mh).